Reglement: Gratis Zinsser Softshell jas

1. De campagne

1. Vanaf 3 april 2023 kan de professionele schilder/toepasser via www.zinssereurope.eu/actie online een vouchercode activeren die hij/zij verkregen heeft via een groothandelaar. De voucher geeft recht op één gratis softshell jas. Deze campagne loopt tot 30 juni 2023.

2. Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A., Kolenbergstraat 23, 3545 Zelem, treedt op als organisator van deze campagne.

3. Deelnemen kan alleen via de website www.zinssereurope.eu/actie of via de deelnemende Zinsser verdelers. Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct identificeren met naam, voornaam en e-mailadres en met een geldige en geactiveerde vouchercode.

4. De campagne is enkel toegankelijk voor professionele schilders/toepassers, niet voor consumenten.

5. Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A., is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

2 . Algemeen

6. De deelname aan deze campagne impliceert de aanvaarding van het reglement. Over het reglement wordt geen communicatie (briefwisseling, email, telefoongesprekken etc.) gevoerd. Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement door melding op www.zinssereurope.eu

7. De campagne loopt tot 30 juni 2023.

8. Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A behoudt het recht om (delen van) de campagne te annuleren, te wijzigen of te beëindigen. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.zinssereurope.eu

9. In geval van betwisting betreffende de interpretatie van dit reglement, zal het directiecomité van Rust-Oleum Europe - Martin Mathys N.V./S.A eenzijdig beslissen zonder mogelijkheid tot verhaal.

10. Het Belgische recht is van toepassing op de campagne en dit reglement.

11. De deelnemer heeft kennis genomen van de Privacyverklaring te vinden op www.zinssereurope.eu/nl/over-ons/privacyverklaring

12. Door deelname aan de campagne verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.